Långmaren - museigård

Nyköping

En halvmil från Nynäs slott ligger Långmaren, en välbevarad liten arrendegård som idag är museigård. Vackert belägen i ett gammalt kulturlandskap med beteshagar, hassellundar och ängsmarker.

På Långmaren rådde småskalighet och sparsamhet. Gården sköttes med stor omsorg och var i stort sett självförsörjande; man höll sig med ett par oxar, fem till sex mjölkkor med kalvar, några får, grisar och höns. På 1920-talet anlades en av traktens första prydnadsträdgårdar runt stugan. De doftande syrenerna växer här än idag.

Den siste arrendatorn hette Ivar Karlsson (1902–1993). Han bodde på Långmaren större delen av sitt liv och var en traditionsbunden man. Ivar var en av de sista lantbrukarna i Sverige som enbart använde oxar som dragkraft, någon traktor skaffade han aldrig.

 

30jul 11:00 - 15:00
06aug 11:00 - 15:00
13aug 11:00 - 15:00
20aug 11:00 - 15:00
27aug 11:00 - 15:00
03sep 11:00 - 15:00
10sep 11:00 - 15:00

Kontaktinformation

Sörmlands museum

611 99 Nyköping
Telefon: 0155-261540

E-post: info.museet@dll.se