Kursdag i Naturnära Skogsbruk - Lübeckmodellen

Skebokvarn, Flen
Under dagen går vi igenom grunderna för Lübeckmodellen, ett naturnära skogsbruk där man arbetar med plockhuggning och skogens naturliga förmåga att växa och föryngra sig. Lübeckmodellen är väldokumenterad och ger en löpande avkastning samtidigt som skogens höga naturvärden värnas där de finns och byggs upp där de saknas.

När man börjar med hyggesfritt skogsbruk handlar det om att ta ut en ny riktning och lägga upp en handlingsplan baserad på skogsägarens mål och platsens naturliga förutsättningar så att varje gallring/avverkning man gör leder skogen mot en mer naturlik struktur och sammansättning.
Några av de frågor och aspekter vi kommer att titta närmare på: 
- Var lämpar sig hyggesfritt skogsbruk enligt Lübeckmodellen? 
- Hur övergår man till hyggesfritt skogsbruk från olika typer av befintlig skog? 
- Hur väljer man ut de träd som tas ner? 
- Vilka maskiner och huggningstekniker passar? 
- Vilka träslag skall man satsa på? 
- Hur är det med lönsamheten?

Program: Vi börjar med att gå igenom teori, ekonomi och frågor. Efter lunch besöker vi olika skogstyper på fastigheten och tittar på hur teorin kan tillämpas.

Lunch och fika ingår

Program;
8:30 Ankomst och kaffe
09:00 Föreläsning
10:00 Fika
10:20 Fortsättning och frågor 1
12:00 Lunch
13:00 Besök i skogen
16:00 Avrundning

Anmälan: Linus Dagerskog, linusdagerskog@yahoo.fr / 0705-843625

Frågor om kursinnehåll: Mikael Karlsson, mikael@silvaskog.se / 0707-31 54 2
27maj 08:30 - 16:00

Kontaktinformation

Evenemang i Flen
Änggärde gård, Skebokvarn, 7 km öster om Flen
Skebokvarn
Telefon: 0705-843625

Arrangör: Änggärde gårdsgemenskap

E-post: linusdagerskog@yahoo.fr
Hemsida: http://ekoenhet.ning.com/

Prisinformation

750 kr inkl lunch

{{favourites.count()}}