Workshop Digital Värdskap

Nyköping

Heldagsworkshop ”Digitalt värdskap för ökad försäljning”

Att arbeta aktivt med värdskap för att ta emot kunden både digitalt och fysiskt på plats. Professionell service och trevligt bemötande i alla kanaler är en konkurrensfaktor.

 

Ur innehållet:

  • Vem är din kund? – att anpassa erbjudande, service och bemötande till kundens förväntningar. 
  • Kontaktytor & kanaler – att identifiera viktiga kanaler (t ex webbplats, sociala medier, mötesplatser) och dra nytta av dem. 
  • Digital kundservice – vad och hur? 
  • Att föra dialog i digitala kanaler. 
  • Från digital kanal till fysisk plats – så möter vi kunden och ökar försäljningen. 

Föreläsning varvas med goda exempel, diskussioner och övningar i smågrupper

17okt 09:00 - 16:30

Kontaktinformation

STUA - utvecklar besöksnäringen!

611 32 Nyköping
Telefon: 0155-222770

E-post: stua@stua.se
Hemsida: http://www.stua.se