Flen Vatten Blitz 2017

Flens kommun, Flen
Flen blir en av sex platser i världen där invånare och forskare samarbetar om att samla in data om miljön med hjälp av ny teknik. Nu behöver forskare vid Stockholms universitet din hjälp för att ta reda på hur vattnet i kommunen mår.

Ett första steg för att bibehålla vårt livsviktiga vatten – för jordbruk, för dricksvatten och kommande generationer – är att ta reda på hur vattnet egentligen mår i dag.
Flen Vatten Blitz 2017 inbjuder invånarna i kommunen att hjälpa till att testa vattnet och samla information om vattenkvaliteten från så många ställen som möjligt i sjöar, dammar, diken och vattendrag.
Ju fler som deltar, desto bättre koll får vi, och vi hoppas på minst 100 deltagare. Kanske detta är ett projekt som kan engagera skolor eller föreningar som värnar om miljön?
Testet är enkelt att utföra med material som vi tillhandahåller, och resultatet kommer att bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare genom projektet Ground Truth.
Anmäl dig senast 20 september på flenvattenblitz.wordpress.com där det också finns mer information om projektet.
30sep 07:00
01okt - 19:00

Kontaktinformation

Evenemang i Flen
Vattendrag i Flens kommun
Flens kommun
Telefon: 73-4605747

Arrangör: Stockholms universitet

E-post: tessy@dsv.su.se
Hemsida: http://flenvattenblitz.word...

Prisinformation

Gratis