Lagersbergs säteri

Eskilstuna

Öppet sommatid utvalda dagar i juni-augusti.

Ca 3 km sydväst om Eskilstuna centrum ligger Lagersbergs säteri, en välbevarad herrgård från 1700-talet med spännande historia. Förutom mangårdsbyggnad finns flyglar, ekonomibyggnader och tjänstebostäder. Följ med på en guidad visning och se de fina takmålningarna och kakelugnarna i huvudbyggnaden. I visningen ingår också ett besök i statarbostaden. 

Sommarcafé i en av flygelbygnaderna under sommartid. Kaffe och fikabröd. Ej lunch.

 

Historia

Lagersbergs säteri har en lång historia. Under medeltiden kallas gården Hunsta och ägs av Johanniterklostret i Eskilstuna. Vid reformationen dras gården in till kronan och under en tid brukas jorden omväxlande av skatte- och kronobönder. På 1660-talet får adelsmannen Erik Dryselius Lagerqvist besittningsrätt till gården. År 1668 tilldelas egendomen säteriprivilegier, vilket innebar vissa skattelättnader men också krav på att gården skulle vara ståndsmässigt bebyggd.

Under 1700-talet går gården i arv inom släkten von Siegroth, en adelsfamilj som ägde flera gods i Sörmland. Överste Conrad Gustaf von Siegroth döper om gården till Lagersberg och vid mitten av 1700-talet får gården det utseende den har i dag. I huvudbyggnaden finns flera tak- och väggmålningar bevarade från denna epok.

I början av 1800-talet ägs Lagersbergs säteri bland annat av industrimannnen Birger Fredrik Rothoff innan den sista enskilda ägaren, familjen Persson, tar över gården på 1870-talet. Sven Persson var agronom och utvecklade jordbruket på Lagersberg. Han hade även ett stort intresse för gårdens kulturhistoriska värden, vilket gick i arv till hans barn. Sedan 1991 ägs och förvaltas gården av Stiftelsen Lagersberg, som familjen Persson var med och grundade.

Kontaktinformation

Eskilstuna Tourist Information
Lagersbergs säteri
ESKILSTUNA
Telefon: 016-7102375

E-post: stadsmuseet@eskilstuna.se
Hemsida: https://www.eskilstuna.se/u...

Öppettider

Endast öppet under sommaren, utvalda dagar juni-augusti. Se hemsidan för aktuell information.

Öppet året runt för bokade visningar. Kostnad tillkommer. Boka visning via Eskilstuna stadsmuseum. Telefon 016-710 23 75.

Prisinformation

Fri entré.

Till konserter och enskilda evenemang kan du behöva köpa biljett.

 

Res med kollektivtrafiken

Buss från Eskilstuna centrum: Åk med busslinje 1 som trafikerar sträckan Torshälla - Eskilstuna centrum -Borsökna. Stig av vid Lagersbergsskolan. Gå igenom bostadsområdet till Borgmästaregatan, fortsätt till gatans vändplats och gå vidare på grusvägen fram till säteriet.

Vägbeskrivning

Cirka 3 km sydväst om Eskilstuna.

Beskrivning för dig som kommer från väg 230:
Från väg 230 svänger du vänster in på Montörgatan. Sedan svänger du vänster in på Svarvargatan. Därefter tar du vänster in på Borgmästaregatan. Fortsätt tills du kommer till slutet av den asfalterade vägen, sväng sedan in på grusvägen (även här finns en skylt). Kör ca 100 m, på höger sida finns en parkering. Gå den sista biten fram till säteriet.

Beskrivning för dig som kommer från Eskilstuna:
Från Skogstorpsvägen eller Gillbergavägen svänger du in på Fröslundavägen. Sedan svänger du in på Svarvargatan, därefter höger in på Borgmästaregatan. Här finns en skylt med texten Lagersbergs säteri. Fortsätt tills du kommer till slutet av den asfalterade vägen, sväng sedan in på grusvägen (även här finns en skylt). Kör ca 100 m, på höger sida finns en parkering. Gå den sista biten fram till säteriet.

Faciliteter

Kafé

Hitta hit