Ytterselö kyrka

Stallarholmen, Strängnäs

De äldsta delarna är från 1100-talet men gravkoret tillkom på 1700-talet och har anknytning till Mälsåkers slott och dess forna ägare.

Hitta hit