Frösängskapellet

Oxelösund
Byggnaden Kapellet har en funktionalistisk karaktär och rektangulär, kubisk form. Fasaden är beklädd med kalkstensskivor som brutits vid Sjösa, nordost om Nyköping. En stor tillbyggnad i vinkel är ritad av arkitekt Rolf Bergh och en ytterligare utökning gjordes 2004 efter ritning av byggnadsingengör P O Gustavsson. Interiör Den stora altartavlan i kapellets cermonirum är målad av konstnären Nils Nilsson och skänktes av Oxelösunds järnverk när kapellet byggdes. Motivet är Kristus uppståndelse, och för att ge lokal anknytning åt målningen har konstnären lagt till ett fiskenät och en slägga i handen på en av männen i motivet. Användningsområden Kapellet används i första hand till begravningsförrättningar, cirka 120 stycken per år, men under sommarhalvåret utnyttjas det också för helgmålsbön och musik i sommarkväll.

Kontaktinformation

Oxelösunds församling
Oxelösunds kyrkogård, Kyrkogårdsvägen 4

Telefon: 0155-293400

E-post: oxelosunds.forsamling@svens...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/oxelosund

Hitta hit