Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ

Oxelösund

Järnvägen, som invigdes redan år 1877, har alltid haft en stor betydelse för Oxelösunds utveckling. Från litet fiskesamhälle har Oxelösund utvecklats till dagens industriort med SSAB som största aktör och brukare av järnvägen och hamnen.

Föreningen vårdar, bevarar och visar upp historiska järnvägsfordon och knyter ihop den järnväghistoriska miljön med dagens kommersiella trafik. I lokstallet kan man se både ånglok från 1900 talets början till Elektrolok från 40 och 50 talet, då järnvägen till Oxelösund elektrifierades. Allt från fungerande ånglok och restaurering av lok och vagnar kan beses i lokstallet, där man även har möjlighet att ta en enklare fika mellan de stora loken.

Utfärder sker med ångloks- eller elloksdragna tåg med vagnar från 1930 och 1940 talet framför allt inom Södermanland och orter kring järnvägarna här.

FSVJ arbetar för att sprida kunskapen om järnvägens betydelse för de små orterna och hur det påverkade livet längs järnvägen.

FSVJ samarbetar med flertalet museer, hembygdsföreningar och företag för att upplevelsen av sörmland ska bli något att minnas!

Alla föreningens resor som utannonseras är öppna för alla oavsett om du är medlem eller inte. Välkommen att resa eller besöka oss!

Kontaktinformation

Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ
Lokstallsvägen 1, Tågtrafik från Järnvägsstationen Torggatan 4
Oxelösund
Telefon: 070-3287212

Arrangör: Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ

E-post: fsvj@fsvj.se
Hemsida: http://www.fsvj.se

Öppettider

Se evenemang för Öppettider. På hemsidan kan du även se när arbete pågår i lokstallet om du vill göra ett besök.

Mer från Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg - FSVJ

Utbud

Prisinformation

Priser anges vid respektive arrangemang

Res med kollektivtrafiken

Fakta

För all trafik reserverar sig FSVJ mot ändrade tider, justerad fordonssammansättning i tåget samt för inställd trafik ända fram till resedagen.

Vägbeskrivning

För besök i lokstallsmuseet parkerar du på den stora centrumparkeringen och går till lokstallet på Lokstallsvägen 1.

För att resa med tågen parkerar du på stora centrumparkeringen och går till Torgatan 4, Oxelösunds fd. Järnvägsstation.

Faciliteter

Kafé