Naturreservat

Flen

I de mest besökta naturreservaten finns speciella anläggningar för allmänheten som informationsskyltar, vandringsleder, rastplatser och parkeringsplatser.

De flesta naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen.

Länk till Naturreservat i Flens kommun

Är du intresserad av var du kan finna de olika naturreservaten, kontakta någon av våra turistbyråer.

Hitta hit