Naturreservat

Flen

I de mest besökta naturreservaten finns speciella anläggningar för allmänheten som informationsskyltar, vandringsleder, rastplatser och parkeringsplatser.

De flesta naturreservaten förvaltas av Länsstyrelsen.

Länk till Naturreservat i Flens kommun

Är du intresserad av var du kan finna de olika naturreservaten, kontakta någon av våra turistbyråer.

Kontaktinformation

Flens kommun
Södra Järnvägsgatan 2
Flen
Telefon: 0157-430996

Arrangör: Flens kommun

E-post: turism@flen.se
Hemsida: http://www.flen.se