Ericsbergs slott

Katrineholm

Välkommen till Ericsbergs Slott - ett av Sveriges mest välbevarade och ståtligaste barockslott. Med sin välhållna park nästan magiskt vackert vid Ericsbergssjön.

Barockparken på Ericsbergs slott har anor från slutet av 1600-talet. I barockparken kan man uppleva den strikthet och symmetri som präglar en barockpark.

I parken kan man också uppleva F.W. Scholander vackra fontän. Runt planteringarna finns låga klippta buxbomshäckar och ekhäckar som inramar ytor med såväl vackra rosor som tegelkross. På mitten av parken ligger den vackra rosenparterren som på sommaren blir till en blommande pärla.

Barockparken omgärdas av lindalléerna som planterats 2007. Lindaallén ersätter den gamla allén som var en av de få resterna av den ursprungliga barockparken.

Ersättandet har utförts på ett så historiskt riktigt sätt som möjligt, t.ex. så är de nya träden planterade på exakt samma ställe som motsvarande träd det ersätter. En raritet bland träd som kan upplevas i barockparken är den gulblommande hästkastanjen (Aesculus flava).

Kontaktinformation

Ericsbergs Slott
Gårdskontoret Ericsberg
64193 Katrineholm
Telefon: 0150-75390
Telefon: 070-6185727

E-post: kontakt@ericsberg.se
Hemsida: www.ericsberg.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit