Besök på Stavtorps Honung och Musteri

Malmköping, Flen
Birgitta Augustesen informerar om hur honungen blir till och om binas viktiga roll
som pollinerare.
Berättar även om det ökade intresset för närproducerat och om samarbetet
mellan lokala matproducenter.
Välkommen med till ett intressant studiebesök.
Samåkning från macken Malmköping kl. 10.30
11nov 10:30

Kontaktinformation

Evenemang i Flen
Stavtorp
Malmköping
Kontaktperson: Roger Läth
Telefon: 070-5463016

Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

E-post: roger@sbgdata.se

Hitta hit