Temaeftermiddag Anhörigstödet

Flen
Tema: Stöd från kommunen. Har du någon närstående som behöver hjälp och stöd från dig på grund av långvarig sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder ?
Biståndshandläggare och arbetsterapeut berättar vilka insatser och hjälpmedel det finns som kan underlätta.
Kaffe och smörgås till själkostnadspris.
21nov

Kontaktinformation

Evenemang i Flen
Prins Wilhelms Torg 1
Flen
Kontaktperson: Jeanette Fältskog
Telefon: 0157-430807

Arrangör: Anhörigstödet Träffpunkt Bron

E-post: traffpunkt.bron@flen.se

Prisinformation

20 kr

Hitta hit