Naturnatt med Naturskyddsföreningen

Blacksta, Flen
Området har långsamt växt igen efter den senaste istiden och besökare kan nu studera de olika stadierna av igenväxning som skett, från öppen vattenspegel till sumpskog. Här finns även värdefulla djur- och naturtyper som exempelvis den rödlistade insekten reliktbock, dvärgtranbär samt olika vitmossor.
Samling vid Blacksta kyrka kl. 20.45.
Samåkning från macken i Malmköping kl. 20.00, vidare till Amazonplan i Flen och möter upp fler deltagare, därifrån mot Blacksta
Ta med matsäck och stövlar. Alla välkomna till en spännande kväll!


05jun 21:00 - 24:00

Kontaktinformation

Evenemang i Flen
Marsjöns naturreservat
Blacksta
Kontaktperson: Eva Johansson
Telefon: 072-2362243

Arrangör: Naturskyddsföreningen Flen

E-post: tittilund.bettna@gmx.com
Hemsida: http://flen.naturskyddsfore...

Hitta hit