Kurser och fältvandringar

Flen

Projektet "Skötsel av ängs och betesmarker - nätverk, samverkan och nya metoder " ger framförallt lantbrukare och hästägare men även andra chansen att öka sin kunskap på de fältvandringar och kurser om ängar och betesmarker. Syftet är att bevara och gärna öka arealen skötta ängar och naturbetesmarker i landet. Nedan finner du flera kurser och fältvandringar i Sörmalandslän: 

 

Betesplaneringskurs

Lär dig mer om hur du kan utnyttja potentialen i gårdens naturbetesmarker, så att både ekonomi och naturvärden gynnas. Medverkar gör Margareta Dahlberg, produktionsrådgivare på MD Lantbruksråd, och länsstyrelsen i Södermanlands län. Christer berättar om hur företaget utvecklats och hur de använder betesmarkerna i sin verksamhet. Vi bjuder på fika!

VAR: Magda säteri, Västra Näshulta

NÄR: 16 maj kl. 14.00 – 17.00 inkl. fika

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-02-18-betesplaneringskurs.html

 

 

Fältvandring naturbetesmark häst/får/nöt

I Södermanland finns stora arealer värdefull naturbetesmark som riskerar att växa igen när antalet nötkreatur minskar. Där kan hästarna göra en insats! Många hästar går idag i rastfållor och på åkermarksbeten, trots att de skulle kunna beta naturbetesmark. Genom att beta naturbetesmark bidrar du till öppna och variationsrika landskap där många arter av växter, fåglar och insekter kan leva.

Länsstyrelsen i Södermanlands län anordnar under 2019 tre fältvandringar med särskild fokus på häst i naturbetesmark, men även andra djurslag. Vi ger fakta och tips på hur naturbeten kan vara en resurs för hästhållare och lantbruksföretag. Under vandringen deltar Margareta Bendroth, agronom och hästrådgivare på Hushållningssällskapet. Vi bjuder på fika!

VAR: Ekeby gård, Tystberga

NÄR: 28 maj kl. 16.00 – 19.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-02-18-faltvandring-naturbetesmark-hast-far-not.html

 

VAR: Vibyholms slott, Sparreholm

NÄR: 5 september kl. 16.00 – 19.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelsersodermanland/faltvandringnaturbetesmarkhastfarnot.5.26f506e0167c605d56933eb4.html

 

VAR: Ekeby gård, Tystberga

NÄR: 1 oktober kl. 13.00 – 16.00

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-02-19-faltvandring-naturbetesmark-hast-far-not.html

 

 

Fältvandring på Veckla äng

Följ med på fältvandring Veckla äng! Ingen annanstans finns det så tätt med arter som i en slåtteräng, men artrikedomen är helt beroende av årliga skötselinsatser. Vandringen hålls av länsstyrelsen i Södermanlands län. Krister på Veckla gård berättar om sitt arbete med att restaurera en slåtteräng. Vi bjuder på fika!

VAR: Veckla gård, Vadsbro

NÄR: 5 juni kl. 16.00 – 19.00 inkl. fika

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-02-18-faltvandring-slatterangar.html

 

 

Maskinvisning och lieslåtterkurs

Nu är det dags för slåtter på Grindviks äng! Visning av traditionella och maskinella skötselmetoder. Slåtterredskapen presenteras utförligt, både med teknisk och praktisk beskrivning, och därefter demonstreras hur användningen går till. Deltagarna får sedan känna på redskapen och pröva själva hur det är att slå en äng med lie eller motorredskap. Nordisk mästare i lieslåtter visar och berättar om lien. Ta gärna med egen lie. Vi bjuder på fika!

VAR: Grindviks äng i närheten av Grindviks kvarn, Gnesta

NÄR: 10 augusti kl. 10.00 – 13.00 inkl. fika

KOSTNAD: Kostnadsfritt

https://www.lansstyrelsen.se/sodermanland/kalenderhandelser---sodermanland/2019-02-19-maskinvisning-och-lieslatterkurs.html