"Med rötter i graffiti" - en samlingsutställning

Allaktivitetshuset Koordinaten, Oxelösund

Utställningen presenterar tio konstnärskap som experimenterar med den urbana samtidskonsten i nya, lekfulla uttryck. För några började intresset för graffiti tidigt. Andra upptäckte graffitin senare i sitt konstnärskap genom muralmålningar. Olika graffitikonstnärer förhåller sig på olika sätt till graffiti som konstform. Konstnärer: Victoria Sundqvist (Vickan), Mikael Nyström (Gouge) Elina Metso, Daniel Diaz (Ikaroz) Henrietta Kozica, Roger Lindgren (Hesk.One), Bless/Q, Daniel Fahlström (Huge), Magnus Pettersson (E-one) och Conny Johansson (AwOne).

Daniel Diaz/Ikaroz
I
 trettio år har han arbetat med att utveckla och fördjupa sitt bildspråk, vilket resulterat i en estetik med kännetecken hämtade från graffiti, 1970-talet muralmåleri och en mer samtida figuration. 

Bless/Q
B
less arbetar i olika tekniker som muralmålning, digital illustration. Serieteckning, film och skulptur. Uttryck och motiv är fulla av humor och fantasi. 

Conny Johansson/Awone
Awones första kontakt med graffiti var boken "Subway Art" som han hittade på bildlektionen i skolan som elvaåring. Hiphop-kulturen blev en viktig del av hans uppväxt. Awone var med och skapade plattformen Yallah som har blivit en länk mellan målare och myndigheter. 

Elina Metso
E
lina arbetar med rörelser i bilden och försöker styra åskådarens blick genom målningen och dess lokalitet. Hon förmedlar en harmonisk känsla med retsamma detaljer och drömska motiv. 

Magnus Pettersson/E-one
E-one började måla på betong 1986. Han har sedan dess målat graffiti oavbrutet på alla tänkbara ytor i många olika länder, alltid med fokus på form och dynamik i varje bokstav och minsta detalj. Än idag gör han ca femtio målningar per år. 

Mikael Nyström/Gouge
Gouge har målat graffiti sedan tidigt 1990-tal. Som konstnär arbetar han med måleri, spray och tusch. Han låter marginaliserade grupper ta plats genom sina porträtt i det offentliga rummet. 

Henrietta Kozica
H
enrietta är bildkonstnär, muralmålare och illustratör. Hennes bildvärld är organisk, surrealistisk och detaljerad - en slags mix av John Bauer och Dalì i en Avatarliknande miljö. 

Roger Lindgren/HeskOne
2014 startade Hesk.One föreningen Graffitikommissionen med målarna Egal och Misse. Målet med föreningen var att sprida kunskap, öka förståelsen för och visa upp den positiva sidan av graffiti som konstform. Hesk.One vill ständigt utvecklas, testa och finslipa nya tekniker i sin strävan efter en perfekt helhet. 

Daniel Fahlström/Huge
H
uge blev intresserad av graffiti och hiphop-kultur redan 1985. Han har sedan dess experimenterat med olika tekniker, men fastnade för airbrush i de sena tonåren. Huges idé att byta ut de traditionella graffitibokstäverna mot heliumballonger, något som har blivit hans signum. 

Victoria Sundqvist/Vickan

Denna vandringsutställning är ett samverkansprojekt mellan Region Sörmland och kommunerna Strängnäs, Katrineholm, Vingåker och Oxelösund. Sörmlands museum är producent. Samlingsutställningen är en fortsättning på Region Sörmlands arbete med att stödja graffiti som konstområde. Samverkansarbetet har bland annat lett till att konstområdet från och med 2019 ingår i Sörmlands museums samtidskonstuppdrag inom området Streetart.