Koini - ett dansverk

Allaktivitetshuset Koordinaten, Oxelösund

På evenemanget Ljus och värme kan du ta del av dansföreställningen Koini - ett dansverk skapat av Oxelösundare och Nyköpingsbor tillsammans med koreografen och danspedagogen Jenny Franke. Dansverket är skapat utifrån metoden Communitydans - en dansform där icke-dansare tar dansen i besittning med betoning på att dans är till för alla. Föreställningen är gratis. Boka gärna en plats via mejl till koordinaten@oxelosund.se. 

Koreograf och danspedagog Jenny Franke:

"Koini [kini] är grekiska och betyder gemensam. Verket vill framhäva kraften och glädjen i att skapa tillsammans. Då jag ser dans och rytm som vårt äldsta språk och arbetat med detta i communityform i över femton år ville jag sammanfoga arbetet med ett antikt namn till den moderna dansens uttrycksform.

I verket har vi arbetat så väl med med ursprungligt ljud och klang som borduninstrument och barockmusik. Tillsammans med Per Runberg (kompositör, ljudmakare och Riksspelman) har jag byggt de ljudbakgrunder vi tagit fram för att kunna ge en helhet mellan ljud, rörelse och tystnad. Att ha möjligheten att kunna arbeta med en skicklig musiker och kompositör är essentiellt som koreograf för att förbereda marken/golvet för dansarna, i det här fallet communitydansare. Communitydansaren har inte dansen som sin profession men är hängiven konstarten och uttrycket dansen ger via tillgången till att använda varje människas inneboende rörelsespråk.


Den här gruppen har givit stor kärlek och möda samt glädje till att skapa verket och det har varit mig en sann fröjd att få arbeta med dem, en del sedan tolv år tillbaka i tiden, alla har någon gång någon dansberöringspunkt via communitydansen och Skapande DansTeatern.
Koini [ kini] är: Linda, Astrid-Elvira, Edith, Mathilda, Lotta, Jessica, Anna-Maria och Jenny.


Vi önskar er en sann dansupplevelse utifrån vardagsmänniskans längtan till en ordlös kommunikation.
Efter framförande är ni välkomna ner på scenen för danssamtal och reflektion över en kopp kaffe."

Jenny Franke, koreograf.
Skapande DansTeatern

 

Hitta hit