Utställning av Lars Einar

Allaktivitetshuset Koordinaten, Oxelösund

Lars om utställningen:

      Den som inspirerade mig att måla var Arvid Ek, teckningslärare och konstnär, under gymnasietiden i Nyköping på 1950-talet. Då lärde jag mig om motiv och färger och ägnade en hel del tid åt oljemålning. Under hela mitt yrkesliv som pedagog och reklamchef har jag jobbat med bild, bland annat med vilka bilder som skulle positionera och profilera Saab - bilarna och ge dem en image som lockade köpare. Min målning har varit sporadisk och de flesta målningarna har kommit till efter pensioneringen. Ett projekt var att med bilder försöka dokumentera den idylliska miljö jag växte upp i och där mer än 100 hus och industribyggnader rivits i Nyköping under 1960 och 70-talet. Hus passar mig bra då jag har lätt för geometriska motiv. Varje målning har varit ett amatörmässigt experiment.

    Jag har i min hobbyverksamhet med renovering av klassiska gamla bilar och båtar under 50 år uppmärksammat och sparat föremål som berört mig på ett sätt som jag inte kunnat förklara. Föremålen har inte formgivits som konstverk, men har i sin funktion en utformning som stimulerar till uppmärksamhet, reflexion och eftertanke:

  • Vilken vacker, konstig, ful, intressant, etc pryl!
  • Vad är detta?
  • Vilket material är det gjort av?
  • Vad har den varit till?
  • Hur har den fungerat?
  • Varför är den formgiven på det här sättet? Det är ju ett konstverk!

Vid en sökning på nätet visade det sig naturligtvis att tanken inte är ny.

Det finns många namn på detta: Bland annat “Objet trouvé” eller “Readymade art”. Citat (Wikipedia): ”Objet trouvé (engelska found object sv. funnet föremål) betecknar vardagliga föremål som används i ett konstnärligt sammanhang. Marcel Duchamp (1877-1968) lär vara den förste att använda en industritillverkad torkställning för flaskor som skulptur. För att inte tala om pissoaren och cykelhjulet på pallen som han signerade. Han myntade ordet ready - made för sådana redan färdiga skulpturer. Assisted ready- mades används ibland för denna typ av föremål och som på något sätt förändrats av konstnären.”

 Utställningen pågår i Galleri O från lördag 9 maj till tisdag 2 juni. Under rådande omständigheter i samband med coronapandemin, genomförs inte något vernissage i konstnärens sällskap. Utställningen kommer också att kunna ses digitalt från och med 9 maj på www.oxelosund.se. 

Hitta hit