Näckrosleden

Cykelleden Näckrosleden går genom Sörmland. Leden är uppdelad i 14 etapper där varje etapp är tänkt att passa som en lagom dagstur. Näckrosleden är markerad med gula skyltar längs med vägen.